Innovatieve productontwikkeling

Innovatieve productontwikkeling wordt wel gezien als de transformatie van een marktkans naar een product dat zowel tastbaar kan zijn (wat je kunt vastpakken of aanraken) of immaterieel (een dienst, service of ervaring). Het kan een fundamentele aanpassing zijn van een bestaand product of de ontwikkeling van een geheel nieuw product als antwoord op de gewijzigde klantbehoeften en/of marktomstandigheden.

De belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle productontwikkeling zijn een goed inzicht in de behoeften van de klant, kennis van de concurrentie en van de markt. Kosten, tijd en kwaliteit zijn voor een (potentiële) klant doorslaggevend bij zijn keuze.

Gedurende het iteratieve proces van productontwikkeling zijn er veel onzekerheden en uitdagingen. Kennis nemen en analyse van best practices kunnen (financiële) belemmeringen en onzekerheden wegnemen of reduceren.