Design management

Projectorganisatie, ontwerp, strategie en supplychain-technieken worden integraal toegepast om het creatieve proces in organisaties te faciliteren en te monitoren. Als voorwaarde scheppend kader om design in een organisatie goed en succesvol te kunnen laten functioneren.

Het doel van design management is het ontwikkelen en onderhouden van een efficiënte zakelijke omgeving waarin de organisatie haar missie en strategische doelen kan bereiken door middel van design. Design management heeft raakvlakken met alle bedrijfsprocessen, van initiatie tot uitvoering. Er is een nadrukkelijke overlap met marketing, operations en strategisch management. Voorwaarde is dat alle uitingen in beeld, vorm, taal en toon consequent en consistent worden toegepast.

Design is voor veel bedrijven uitgegroeid tot een strategisch element in de beleving en waardering van merkwaarde, onderscheidend vermogen en verhoogde productkwaliteit. Design management is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsstrategie.