Business management

Het doel van business management is het (her)formuleren en bereiken van de ondernemingsdoelstellingen in de gegeven - soms sterk veranderende - context.

Om de doelstellingen te bereiken zijn van belang: bepaling van de strategie, financieel beheer, een flexibele maar geleide organisatie, marketing en innovatie.

Als gevolg van welvaartsgroei en globalisering, groeit de druk en noodzaak om te vernieuwen. Met het groter worden van een onderneming en met het toenemen van innovatiedruk, verandert vaak ook de aard en omvang van het ondernemingsbestuur. Tot de kerntaken van goed business management behoren in ieder geval accountmanagement (klantbeheer), risicomanagement (risicobeheersing), innovatiemanagement en human resource (personeelsbeleid).