De internationale economie wordt geconfronteerd met snel veranderende en nieuwe uitdagingen. Eigenschappen als kwaliteit, efficiency en prijs
zijn niet meer vanzelfsprekend doorslaggevend en dienen voortdurend te worden getoetst en aangepast. Designmanagement dient daarbij als een leidraad voor het strategisch onderscheid van de onderneming. Als verbindend element en basis voor verandering van de organisatie, innovatie, marketing en R&D.

Michel is een inspirerende, creatieve ondernemer en mentor met focus op proces- en productinnovatie. Zijn passie en kracht zijn om buiten de bekende kaders te denken en te opereren. Tevens is hij informal investor en begeleidt ondernemers in hun zoektocht naar de volgende stap.
Michel geeft regelmatig lezingen over zijn brede ervaringen op het gebied van productontwikkeling, corporate identity, marketing en sales. Van zijn hand verscheen onlangs het bijzonder vormgegeven boek ‘dossier Yepp’ (Uitgever Haystack, ISBN 9789461264329)

One step beyond! Do you know what's next?